Geuzenmaand 2023

Het thema voor de nieuwe Geuzenmaand is ‘Kwetsbare vrijheid’

Op weg naar de Geuzenmaand 2023 helpt het vanzelfsprekend om groepen die
activiteiten voorbereiden enige richting mee te geven. Bij voorkeur sluiten we dan
aan bij het onderwerp waarvoor aan een persoon of organisatie in maart 2023 de
Geuzenpenning wordt uitgereikt. Op dit moment is het echter nog niet bekend aan
wie of welke dat zal zijn. Wel weten we dat het in de regel gaat om personen of
groeperingen die zich inzetten voor mensenrechten, om vrijheid van
meningsuiting bijvoorbeeld.

Al filosoferend over een aansprekend thema kwam bij het bestuur van de Stichting
Geuzenmaand onder meer naar voren dat het museum Oranjehotel in
Scheveningen, waar de Geuzen gevangen werden gehouden, tegen bezoekers
zegt: ‘Besef hoe kwetsbaar vrijheid is’. Hoe meer vrijheid ingeperkt wordt, hoe
meer je ernaar verlangt en beseft hoe kwetsbaar vrijheid eigenlijk is. Dat geldt
zeker in landen waar je niet meer zomaar voor je mening kan uit komen.

Kijkend naar onze eigen situatie kun je zien dat we in Nederland op onze eigen
manier worstelen met de vrijheid van elk individu. Betekent vrijheid dat je alles
mag zeggen wat je zeggen wil? Staat deze vrijheid niet op gespannen voet met de
vrijheid van anderen? Mag de vrijheid van de één wel ten koste van de ander
gaan?
Zo kwamen we tot de keuze van het met twee woorden kernachtig samengevatte
thema ‘Kwetsbare vrijheid’. We hopen dat alle groepen hiermee voldoende uit
de voeten kunnen bij de voorbereiding van hun activiteiten.

Oproep aan fotografen
Zend foto’s in voor de jaarlijkse foto-expositie over ‘Kwetsbare vrijheid’.
Elk jaar wordt tijdens de Geuzenmaand in De Windwijzer een foto-expositie
gehouden over het thema dat dan centraal staat. Dat thema is dit keer, zoals
hiervoor al is beschreven, ‘Kwetsbare vrijheid’. Fotografen, zowel amateurs als
professionals, roepen we op om geïnspireerd door dit thema foto’s te maken of
bijdragen te kiezen uit hun al bestaand beeldmateriaal. Inzendingen voor de
expositie kunnen tot 30 januari 2023 worden ingestuurd naar beaty1@gmail.com.

Uit de inzendingen worden 35 foto’s geselecteerd voor de expositie. Let wel, het
gaat hier niet om een wedstrijd. Beaty Czeto, curator van deze expositie, zorgt dat
de beelden worden geprint op een formaat van 30 x 40 cm, staand of liggend. De
foto’s moeten een resolutie hebben van 300 dpi en als jpeg-bestand worden
aangeleverd.

De expositie in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen zal op
maandag 6 maart 2023 tegelijk met de start van de Geuzenmaand worden
geopend en is vervolgens de gehele maand maart te bezichtigen.