Programma

Algemeen

Woensdag 6 maart
Officiële Opening Geuzenmaand
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), De Windwijzer, Schiedamseweg 95

De Geuzenpenning wordt in 2019 uitgereikt aan de Mexicaanse padre Alejandro Solalinde Guerra. Dagelijks proberen wanhopige migranten de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken, op zoek naar een beter leven voor hen en hun familie. Het is een gevaarlijke reis die bovenop vrachttreinen of te voet wordt afgelegd. Velen halen de grens niet. Onderweg lopen ze groot gevaar te worden mishandeld, beroofd, ontvoerd voor losgeld, verkracht of vermoord. Padre Alejandro Solalinde Guerra kon dit niet langer aanzien en daarom zet hij zich al jaren in om hun lot te verbeteren. Onze speciale gast die hier meer over kan vertellen, is de nieuwe voorzitter van de Stichting Geuzenpenning Kathleen Ferrier. De muziek wordt verzorgd door Rob van Krefeld met Musica Extrema .

Woensdag 13 maart
Uitreiking Geuzenpenning
Grote Kerk, Markt (besloten bijeenkomst)

Diverse data

Vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart
Fototentoonstelling
De Windwijzer, Schiedamseweg 95, toegang gratis

Het thema van de Geuzenmaand gaf veel mensen inspiratie tot het maken van een foto. Uit de inzendingen maakte curator Beaty Czetö een passende selectie, die de gehele maand maart te zien is in De Windwijzer.

De expositie start op 1 maart. De officiële opening valt samen met de opening van de Geuzenmaand op woensdag 6 maart.

[foto: John Melskens]

Woensdag 6 maart
Opening Anne Frank Tentoonstelling
10.30 uur, Bibliotheek Vlaardingen, Waalstraat 100, toegang gratis

Van 4 t/m 28 maart zal in de Centrale Bibliotheek een bijzondere tentoonstelling staan over het leven van Anne Frank. De tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ verbindt het verhaal van Anne Frank met het heden en maakt het lot van de miljoenen slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog persoonlijk en invoelbaar.

De tentoonstelling wordt geopend door wethouder Jacky Silos en Ronald Leopold (directeur Anne Frankstichting) en kent vier onderdelen: er is een instructie gedeelte, een historisch gedeelte en een actueel gedeelte. Er is ook een impressie van de onderduikplek van de Familie Frank.

Wat gebeurt er als vooroordelen en beeldvorming de overhand krijgen? Wat gebeurt er als discriminatie en uitsluiting ‘gewoon’ zijn en mensenrechten niet meer bestaan?
De tentoonstelling daagt uit om na te denken over begrippen als tolerantie, wederzijds respect, mensenrechten en burgerschap.

Voor scholen: De tentoonstelling is vanaf 10 jaar, dus groepen 7 en 8 van het Basisonderwijs en verder voor het Voortgezet Onderwijs. Thema’s zijn identiteit, vooroordelen, beeldvorming, etc. De tentoonstelling heeft een positieve insteek.
Groepsbezoek na afspraak. Aanmelden: nellekevdl46@kpnmail.nl

Individueel bezoek tijdens openingstijden Bibliotheek. Op zaterdag 23 maart is er om 13.30 uur een speciale rondleiding.

De tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ is gemaakt door de Anne Frank Stichting in Amsterdam. Samenwerking: Centrale Bibliotheek Vlaardingen en Platform Ander Vlaardingen.

Donderdag 7 maart
Radioprogramma KunstZinnig
19.00 uur, Omroep Vlaardingen

Compilatie van de openingsavond Geuzenmaand op 6 maart 2019 in de Windwijzer.

Vrijdag 8 maart
Opening Kunstexpositie Geuzenmaand
16.00 uur, Museum Vlaardingen/KADE40, Westhavenkade 54 en 40

Gastcurator en Vlaardings beeldend kunstenaar Frans de Winter heeft een tentoonstelling samengesteld van werken van beeldend kunstenaars met een uiteenlopende culturele achtergrond. De rode draad in de tentoonstelling is het 70-jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit jubileum vond plaats op 10 december 2018. De tentoonstelling laat vanuit verschillende invalshoeken en gebaseerd op de geschiedenis een reflectie zien op het heden en de toekomst.
De tentoonstelling is te bezichtigen op twee locaties tegelijk: Museum Vlaardingen en KADE40. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 8 maart 2019.

Deelnemend kunstenaars
Marvin Alonso | Mosab Anzo | Marie Louise Elshout | Bouvy Enkobo | Margi Geerlinks | Matthijs Gootjes | Juan Heinsohn | Clara van den Hout | Astrid Meijer | Mumpasi Meso | Fardin Nazari | Landa Penders | Hans Rikken | Robbert Roskam | Harry Schumacher | Melanie van Tienen | Frans de WinterProgramma officiële opening
Vanaf 15.00 uur inloop Museum Vlaardingen, mogelijkheid de tentoonstelling alvast te bekijken
16.00 uur Officiële ontvangst met koffie/thee/koekje in Museum Vlaardingen
16.30 uur Dichter Daniel Dee met voordracht uit eigen werk over thematiek tentoonstelling
Officiële openingshandeling tentoonstelling Museum Vlaardingen
17.00 uur Ontvangst bij KADE40
17.30 uur Officiële openingshandeling KADE40 met een optreden van Junior Stadsdichter Gokce Karaca, aansluitend borrel

Donderdag 14 maart tot en met woensdag 3 april
Expositie Portretten van Moed
Vaartland, Dillenburgsingel 9

In aanloop naar de Geuzenmaand luisteren verhalenliefhebbers Marleen Bos en Bojoura Stolz naar ervaringen van stadsbewoners over de moed te doen wat je moet doen. Met het optekenen en delen van de portretten in woord en beeld, laten de initiatiefnemers zien met wie we samenleven in de stad. Verhalen van herkenning, van trots en ter inspiratie.

Met dank aan de Stichting Geuzenmaand, Bibliotheek Vlaardingen, ‘t Groen van Prinstererlyceum en verzorgingshuis Vaartland.

Eerder verschenen portretten zijn te bekijken op Portretten van Vlaardingen

Woensdag 13 maart
15.00 – 16.30 uur, Omroep Vlaardingen

Live radioverslag van de uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk op de Markt

Vrijdag 21 maart
Ontmoeting met de padre
20.00 uur, Lucaskerk, Hoogstraat 26

U bent namens Amnesty Vlaardingen, Vluchtelingenwerk
movzwo/diaconie en PAX  Ambassade van Vrede van harte welkom om kennis te maken met het werk van padre Alejandro. De padre zet zich in Mexico in voor het lot van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Zij zijn op de vlucht voor de criminaliteit en de corruptie in hun land. Tijdens hun vlucht worden zij geconfronteerd met “nepvluchtelingen”.  Zij horen de vluchtelingen uit en wanneer het idee is dat deze mensen geld bij zich hebben, schrikken zij er niet voor terug om deze mensen te vermoorden en te beroven. De route des doods. Naast deze criminaliteit worden deze mensen ook geconfronteerd met  honger en dorst. 

De padre zet zich al 14 jaar in voor deze vluchtelingen door hun daadwerkelijk hulp aan te bieden. Hij heeft hiervoor met steun van de kerk een huis geopend waar deze mensen even op adem kunnen komen. Maar ook is hij de discussie aangegaan met de politiek om deze situatie aan te pakken. Dit heeft er toe geleid, dat hijzelf bedreigd werd en het land heeft verlaten. Bloed kruipt waar het niet gaan kan en hij is weer terug gegaan naar zijn post. Hij zet zich met gevaar voor eigen leven in om deze mensen te ondersteunen.

Ook Amnesty zet zich in voor deze situatie in Mexico. Op 15 maart kunt u door film- en beeldmateriaal kennis nemen van de situatie in het werkgebied van de padre. Daarna kunt u uw vragen stellen aan de padre. Dichterbij de problematiek kunt u niet komen. De avond wordt geleid door Maurice van Beers, die tevens als tolk functioneert. De avond is gratis toegankelijk, maar een gift voor het werk van de padre is welkom.

Donderdag 21 maart
Radioprogramma KunstZinnig
19.00 uur, Omroep Vlaardingen

Eerste gedeelte van het hoorspel Wij waren achttien in getal.

Donderdag 21 maart
Ontmoetingen rond mensenrechten: David de Beer
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), De Windwijzer, Schiedamseweg 95

“Je moet eens een boek schrijven over je ervaringen.” Dat heeft David de Beer heel vaak gehoord. David vertelt echter liever over zijn ervaringen dan een boek te schrijven.
David is geboren in Zuid-Afrika, maar hij woont al sinds 1982 in Vlaardingen, waar hij o.a. vredesambassadeur voor PAX was.
Na de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika en Namibië wat voor David missie en werk tegelijk was, heeft hij in tal van landen op vredesmissies gewerkt, waaronder Cambodja, Kosovo, Albanië, Indonesië, Eritrea, Georgië e.d. Dan ontmoet je veel bijzondere mensen. Dan hoor je veel verhalen over verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen, maar ook verhalen over moed, inzet en trouw aan je idealen. Verhalen die verteld moeten worden.
In De Windwijzer vertelt David over die bijzondere ontmoetingen en hoe die hem hebben geïnspireerd in zijn werk. De verhalen worden ondersteund door beelden en afgewisseld met muziek.

Dinsdag 26 maart
Lezing: De kunst en de internationale rechten van de mens
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), KADE40, Westhavenkade 40

Een duolezing van kunsthistorica Willy Atema en beeldend kunstenaar Hans Rikken. De avond begint met een introductie (Powerpoint) van het thema. Hoe hebben de kunsten het er in het verleden afgebracht wat mensen van kleur betreft, vrouwen of kinderen? We slaan de schrijver over die veel leed heeft gedragen om het onrecht dat plaats vond in ‘ons’ Nederlands-Indië (1860), we veronderstellen dat u thuis was in ieder geval één negerhut (1852). Er wordt eigenlijk voortdurend een beroep gedaan op de kunsten/de kunstenaar om zich uit te spreken, en dan graag voor ‘het ware, het goede, het schone’. Maar door wie? En zijn de kunsten daarvoor, om ons geweten wakker te trappen, een tegenwicht te bieden aan beelden die we in de media zien, het kwaad dat we in de krochten van onze ziel aantreffen, de politiek (kapitalisme, IS, Trump) of de social media? Moet kunst ons een spiegel voorhouden door ‘moreel goed’ te zijn? Heeft kunst in onze seculiere samenleving de rol van religie overgenomen in de strijd tegen ‘het kwaad’? Maar hoe zit het dan met de individuele vrijheid van de kunstenaar? Moet je kunst beoordelen op de morele (in)correctheid van de kunstenaar?

Vragen, vragen, zoveel vragen én mogelijke antwoorden. We zien u graag in de zaal, we horen graag uw mening in de discussie.
Het openingswoord wordt verzorgd door wethouder Bart de Leede.

Donderdag 28 maart
Radioprogramma KunstZinnig
19.00 uur, Omroep Vlaardingen

Tweede en laatste gedeelte van het hoorspel Wij waren achttien in getal.

De gehele maand maart
Filosofielessen

Kinderfilosoof Mirjam Poolster geeft namens De Denkschool op aanvraag filosofielessen op middelbare scholen.