Stichting Geuzenmaand heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut.

Wie het werk van de Stichting Geuzenmaand financieel wil ondersteunen kan dat doen via een gift op bankrekening NL 26 RABO 0190 466944 t.n.v. Stichting Geuzenmaand. Mede daardoor kan de stichting ook volgend jaar weer diverse activiteiten in Vlaardingen organiseren die het verhaal en gedachtegoed van de Geuzen levend houden.