Vier dagen nadat Duitsland ons land was binnengevallen, richtte de uit Schiedam afkomstige Bernard IJzerdraat samen met onder anderen de Vlaardinger Arij Kop, de eerste verzetsgroep van Nederland op. De prijs die de leden van de groep moesten betalen was hoog….

‘De Geuzen’, de eerste Nederlandse verzetsgroep
Op 14 mei 1940 werd ten huize van Arij Kop (1901-1941) aan de 2e Maasboschstraat 3 in Vlaardingen, de eerste verzetsgroep van Nederland, ‘De Geuzen’ opgericht. De oprichters ontleenden hun naam aan de historische Geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog. De initiatiefnemer van dit allereerste verzet was de Schiedammer Bernard IJzerdraat, die in de Vlaardinger Jan Kijne een hartstochtelijk medestrijder vond. Deze laatste zocht en vond in zijn kennissenkring, waaronder leden van de wandelsportvereniging ‘Flardinga’, mensen die graag hun steentje aan het verzet bij wilden dragen. Tijdens hun wandeltochten konden ze immers makkelijk nagaan waar zich Duits afweergeschut, opslagplaatsen, telefoonleidingen en kabelaansluitingen bevonden. Belangrijke informatie die zij natuurlijk direct aan de Engelsen doorspeelden. In de weken en maanden daarna sloten steeds meer Vlaardingers, Schiedammers, Maassluizenaren en anderen zich bij de verzetsgroep aan. In november werden – nadat iemand zijn mond voorbij had gepraat – honderden Geuzen, die nog moesten leren hoe de ondergrondse strijd discreet gevoerd moest worden, gearresteerd. Na een schijnproces, waarmee de Duitsers een daad wilden stellen, werden vijftien Geuzen ter dood veroordeeld.

HiHerbegrafenisGeuzen_1946-2

Samen met drie uit Amsterdam afkomstige leiders van de Februaristaking, zijn zij op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte ter dood gebracht. Dit was de prijs die de verzetsmannen moesten betalen, maar ondanks liquidaties ging het verzet door, want het eenmaal ontstoken vuur was niet meer te blussen. Het bekende gedicht ‘De achttien dooden’ van Jan Campert (1902-1943), is aan hen gewijd.

Bron Stadsarchief Vlaardingen

Meer lezen over Oorlog & Verzet?
www.geuzenpenning.nl
www.tweedewereldoorlog.nl
www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
www.verzetsmuseum.org