De deelnemende organisaties zijn verantwoordelijk voor de activiteiten die zij in het kader van de Geuzenmaand organiseren. Met dit initiatief willen zij de culturele waarden – die behoren tot de Geuzen en hun verzet – overdragen op de huidige en volgende generaties.

Deelnemende organisaties
Museum Vlaardingen
KADE40
De Bibliotheek De Plataan
De Kroepoekfabriek
Platform Ander Vlaardingen
De Stadsgehoorzaal
De Windwijzer

PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen

Amnesty International