De deelnemende organisaties zijn verantwoordelijk voor de activiteiten die zij in het kader van de Geuzenmaand organiseren. Met dit initiatief willen zij de culturele waarden – die behoren tot de Geuzen en hun verzet – overdragen op de huidige en volgende generaties.

Deelnemende organisaties
Museum Vlaardingen
KADE40
De Bibliotheek De Plataan
Bureau Kunst & Kunde
Platform Ander Vlaardingen
Stichting Flagen
De Windwijzer

Amnesty International

PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen