Geuzenmaand 2023

Met als thema dit jaar: ‘Kwetsbare vrijheid’

Maandag 6 maart 2023 opent de heer dr. Kim Putters, lid van het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ en tevens voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), om 20.00 uur in De Windwijzer de Geuzenmaand.

In de Geuzenmaand worden rond de uitreiking van de Geuzenpenning op 13 maart tal van activiteiten georganiseerd om het gedachtegoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Daarbij gaat het ook om de vertaling hiervan naar de dag van vandaag. De spanningen in Europa laten nog weer eens zien hoe belangrijk het is dat je voor je vrijheid kunt opkomen. Die vrijheid is kwetsbaar. Het thema van de Geuzenmaand is dit jaar dan ook ’kwetsbare vrijheid’.

Kwetsbare vrijheid

Inspiratie voor het thema ‘Kwetsbare vrijheid’ werd gevonden in Museum Oranjehotel in Scheveningen waar het besef hoe kwetsbaar onze vrijheid is heel indringend kan worden ervaren. In deze vroegere gevangenis werden de Vlaardingse Geuzen voorafgaand aan hun executie gevangen gehouden. 

Hoe meer vrijheid ingeperkt wordt, hoe meer je ernaar verlangt en beseft hoe kwetsbaar deze eigenlijk is. Dat geldt zeker in landen waar je niet meer zomaar voor je mening kan uit komen.

Kijkend naar onze eigen situatie kun je zien dat we in Nederland op onze eigen manier worstelen met de vrijheid van elk individu. Betekent vrijheid dat je alles mag zeggen wat je zeggen wil? Staat deze vrijheid niet op gespannen voet met de vrijheid van anderen? Mag de vrijheid van de één wel ten koste van de ander gaan? Meer dan genoeg stof om over na te denken dus.

Aanleiding voor alle activiteiten is de uitreiking van de Geuzenpenning. Dit jaar gaat deze naar de Myanmarese mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Deze organisatie zet zich al sinds 2000 in om het lot van de duizenden politieke gevangen in het land te verbeteren. Bij de plechtigheid in de Grote Kerk wordt hier bij stil gestaan.