Opening Geuzenmaand 6 maart 2018
Met o.a. Carrie Jansen, jazzformatie Droog5, de opening van de fototentoonstelling onder curatie van Beaty Czetö en een slotgedicht van Stadsdichter Marjoleine van Aperen.
Fotografie: Look J. Boden

Kom eten met verhalen 24 maart 2018
Op initiatief van Platform Ander Vlaardingen vond er een speciale editie plaats van De keuken van Vlaardingen. Tijdens het driegangendiner interviewde Marleen Bos drie generaties vrouwen over de keuzes die hun ouders voor hen maakten en waar zij zich door lieten leiden of juist tegen verzetten. De verhalen die worden gedeeld sluiten aan bij het thema van de Geuzenmaand: Girls Not Brides.