Vlaardingen beleeft… de Geuzenmaand!

De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het geuzenverleden. Rondom de uitreiking van de Geuzenpenning worden door tal van cultuurspelers uit onze stad passende activiteiten georganiseerd die de betekenis en de onderliggende waarden van de Geuzenpenning versterken. Via kunst en cultuur willen de initiatiefnemers van de Geuzenmaand de Vlaardingers meer bekend maken met deze waarden, en hen inspireren en motiveren in hun dagelijks denken en handelen. Het thema van dit jaar is Identiteit.

Laureaten
Op 13 maart 2017 wordt de nieuwe Geuzenpenning uitgereikt aan Alice Nkom en Michel Togué, twee advocaten uit Kameroen. Zij worden geëerd, omdat zij zich fanatiek inzetten voor de bescherming en verdediging van de rechten van homoseksuelen. In Kameroen wordt actief naar homo’s en lesbiennes gezocht op grond van artikel 347 bis van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel verbiedt seks tussen mensen van een gelijk geslacht. Overtreders lopen het risico op een celstraf van maximaal vijf jaar en een zware boete. Volgens een rapport van Amnesty International uit 2013 (‘Making love a crime’) worden arrestanten geslagen, onderworpen aan vernederende onderzoeken en zonder aanklacht opgesloten in isoleercellen. Alice Nkom en Michel Togué zijn dit in hun dagelijkse praktijk regelmatig tegengekomen.

Alice Nkom ondervindt in haar werk veel tegenwerking van de overheid. Zo werd er gedreigd haar te arresteren nadat ze subsidie van de EU had gekregen. Verder is ze zonder aanklacht door de politie vastgehouden tijdens bezoeken aan haar cliënten. Daarnaast zijn er pogingen ondernomen om haar van het tableau te laten schrappen, om zo haar werk als advocaat onmogelijk te maken.

Michel Togué werkt vanuit de hoofdstad Yaoundé. Hij begon in 2003 met het bijstaan van homo’s nadat hij een man ontmoette die tevergeefs bij zes collega’s van Togué om hulp had gevraagd. In de jaren daarna is Togué veelvuldig bedreigd; anoniem maar ook openlijk. Verzoeken tot bescherming naar aanleiding van deze bedreigingen zijn door de politie en overheid afgewezen. Ook is er geen onderzoek naar gedaan. Zijn gezin heeft het land door alle bedreigingen moeten verlaten, hijzelf blijft in Kameroen omdat Togué anders het gevoel krijgt dat hij de strijd voor een beter Kameroen heeft opgegeven.