De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het geuzenverleden. Rondom de uitreiking van de Geuzenpenning worden door tal van cultuurspelers uit onze stad passende activiteiten georganiseerd die de betekenis en de onderliggende waarden van de Geuzenpenning versterken. Via kunst en cultuur willen de initiatiefnemers van de Geuzenmaand de Vlaardingers meer bekend maken met deze waarden, en hen inspireren en motiveren in hun dagelijks denken en handelen.

Betekenis
De uitreiking van de Geuzenpenning is een mondiaal begrip. De Geuzenpenning is een eerbetoon aan mensen en organisaties die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Een mooi en gedreven initiatief dat zorgt voor een historisch bewustzijn. De plechtigheid en de ceremonie hebben een sterk ingetogen en integer karakter dat past bij de gelegenheid. De penning en het evenement zijn voor Vlaardingen en omgeving van grote betekenis. De Geuzenmaand wil hier de komende jaren door middel van een groeimodel een nieuw artistiek en educatief element aan toevoegen, zodat het een brede culturele meerwaarde voor de stad krijgt en de betekenis van het geuzenverleden meer gaat leven onder de Vlaardingers.

Activiteiten
De Vlaardingse cultuurspelers hebben op initiatief van stichting Geuzenmaand een uitgebreide activiteitenkalender samengesteld waar ieder vanuit eigen discipline en inzicht betekenis en bekendheid geeft aan de waarden die met de uitreiking van de Geuzenpenning worden nagestreefd.