Stichting Geuzenmaand heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Indien u het werk van de Stichting Geuzenmaand financieel wilt ondersteunen dan kan dat door overmaking van een gift op bankrekening NL 26 RABO 0190 466944 t.n.v. Stichting Geuzenmaand. Mede door uw gift kunnen wij ook volgend jaar weer diverse activiteiten in Vlaardingen organiseren die het verhaal en gedachtegoed van de Geuzen levend houden.