De Geuzenmaand wordt in de kern georganiseerd vanuit de stichting Geuzenmaand. Deze organisatie stelt zich ten doel de Vlaardingse bevolking meer bewust te maken van het gedachtegoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en de vertaling daarvan naar de tijd waarin we leven. Daartoe organiseert de stichting culturele en educatieve activiteiten in de breedste zin van het woord in de maand maart.

Bestuur
Theo Werner | voorzitter
Kees Poot| secretaris
Dick Wieringa | penningmeester
Ineke Nieuwstraten | algemeen lid
Rienus Nieuwstad | algemeen lid

Comité van aanbeveling
Peter d’Hamecourt | oud-correspondent in Rusland en van oorsprong Vlaardinger
Astrid Kersseboom | presentator NOS Radio 1 Journaal en oud-Vlaardinger
Pepijn Gunneweg | acteur
Bert Blase | oud-burgemeester van Vlaardingen
Agnes van Ardenne | oud-minister

‘Natuurlijk ben ik altijd trots geweest in een Metropoolregio te wonen, waar de mensen zich strijdbaar opstellen en zich verzetten tegen onrecht, uitbuiting en discriminatie. De Geuzen van de vorige eeuw woonden in Vlaardingen en Maassluis. Zij zijn ons tot voorbeeld geweest door te doen wat nodig was. Tal van bronnen verwijzen ook naar een verder verleden, waarin Geuzen streden voor rechtvaardigheid. Die verhalen blijven vertellen en doorgeven aan elkaar vind ik heel waardevol. Daarom ben ik lid van het Comité van Aanbeveling.’
~ Agnes van Ardenne

‘De Stichting Geuzenmaand heeft een mooie manier gevonden om de boodschap van de Geuzenpenning verder te verspreiden en in te bedden. De waarden waar die penning voor staat – verzet tegen dictatuur, discriminatie en racisme – worden in breder perspectief gezet. Dat gebeurt door de geschiedenis te belichten, door via kunst de impact te laten voelen en door mensen te laten samenkomen om stil te staan bij het doel van dat verzet: vrijheid voor iedereen. Daarbij schuwt de stichting niet de discussie over wat dat van ons vraagt; want vrijheid is niet vrijblijvend.’
~ Astrid Kersseboom

Wie het werk van de Stichting Geuzenmaand financieel wil ondersteunen kan dat doen door het overmaken van een gift op bankrekening NL26 RABO 0190 466944 t.n.v. Stichting Geuzenmaand. Mede daardoor kan de Stichting ook volgend jaar weer diverse activiteiten in Vlaardingen organiseren die het verhaal en gedachtegoed van de Geuzen levend houden. De Stichting Geuzenmaand heeft de culturele ANBI status van de Nederlandse belastingdienst ontvangen.